Skip to main content

Funderar du på hur du ska ha kontakt med dina kunder på allra bästa sätt? Nyhetsbrev är ett resultatrikt marknadsföringsalternativ som bygger relation och skapar lojala kunder. Den här artikeln tar upp varför du ska börja med nyhetsbrev och hur du kan göra det och följa GDPR. 

Varför nyhetsbrev fungerar så bra

Med nyhetsbrev når du dina kunder direkt och kan ha kontakt med många snabbt och billigt. Nyhetsbreven hamnar direkt i deras mailkorg i mobilen som de har med sig överallt, på så sätt blir e-postmarknadsföring ett sätt att verkligen nå ända fram. Nyhetsbreven ska vara utformade så att de väcker stort intresse hos ditt företags målgrupp och så att mottagaren känner att de får ut något av dina utskick. Det kan handla om intressant fakta, användbar information eller olika typer av inspiration. 

Med nyhetsbreven blir mottagaren påmind om ditt företag och det ni erbjuder. Ni bygger också upp en slags relation genom er regelbundna kontakt, så att lojaliteten till företaget stärks. 

Att följa GDPR

GDPR höjde kraven på säkerheten kring personuppgifter och på vikten av aktivt samtycke. Innan du sparar någons e-mailadress eller sparar någon annan typ av personuppgift, behöver du få ett ordentligt samtycke från personen. De måste också bli väl informerade så att då kan fatta ett genomtänkt beslut gällande hur du får hantera deras personuppgifter. Dina mottagre måste också ha gett ett aktivt samtycke till att du får skicka de e-postmarknadsdsföring, annars får du inte skicka ut dina nyhetsbrev.

Det finns självklart mycket mer att hålla koll på när det gäller GDPR, så se till att du är välinsatt i ämnet innan du börjar.

Förenkla processen 

Använd en väldesignad plattform för att göra e-postmarknadsföringen enklare. Spara tid med genomtänkta funktioner 

Paloma är en sådan plattform. Med deras digitala verktyg kan du snabbt och lätt planera, skapa och skicka nyhetsbrev som gör skillnad. Det blir också okomplicerat att följa GDPR och göra marknadsföringen på ett korrekt sätt.